Hoe ziet SolarEdge de markt en hoe spelen zij met hun software geïntegreerde oplossingen hierop in? Frans van Spreuwel, Productspecialist bij Alius, gaat in gesprek met Jacques van der Bijl, Director of Technical Marketing North & West European SolarEdge, en licht de belangrijkste ontwikkelingen toe. 

F: Allereerst Jacques, hoe kunnen we ingaan op de opkomst van dynamische energiecontracten en hoe kunnen bedrijven, consumenten en installateurs hier het beste mee omgaan?
J: Een dynamisch energiecontract is een belangrijke trend die we door heel Europa zien. Hoewel sommigen nog steeds sceptisch zijn en vasthouden aan traditionele vaste contracten, ben ik van mening dat dynamische contracten de toekomst zijn. De prijzen op de energiemarkt fluctueren gedurende de dag door veranderende aanbod- en vraagsituaties, met name door wind- en zonne-energie. Vaste contracten kunnen deze schommelingen moeilijk voorspellen en vastleggen. We hebben zelfs in 2022 gezien dat sommige leveranciers geen vaste contracten meer aanbieden vanwege deze onzekerheid. Bovendien vereist nieuwe regelgeving in Nederland dat elke energieleverancier tegen 2025 een dynamische contractvorm aanbiedt.

F: Heeft zo’n dynamisch contract invloed op de opwekking van je PV? 
J: In Nederland zijn we verwend met de salderingsregeling. Dit heeft ons heel veel gebracht de afgelopen jaren, maar zorgt ook voor onrealistische verwachtingen. Dynamische contracten kunnen leiden tot negatieve prijzen op zonnige dagen met overvloedige opwekking. Dit betekent dat huiseigenaren mogelijk minder inkomsten genereren met hun zonnepanelen. Bij SolarEdge spelen we hierop in door oplossingen te bieden die ervoor zorgen dat de eindklant slimmer kan omgaan met zijn dynamische contract en bijvoorbeeld het PV-systeem kan uitzetten wanneer er sprake is van negatieve tarieven. In mijn ogen is dit gewoon de nieuwe realiteit. Er komt steeds meer aanbod bij waardoor we af en toe wat minder kunnen oogsten. 

F: Als we kijken naar het eerlijk verhandelen van elektriciteit, zouden dynamische contracten bij kunnen dragen aan het oplossen van het netcongestie probleem?
J: Lastige vraag, je hebt natuurlijk lokale netcongestie en problemen op hoogspanningsniveau. In relatie tot de dynamische contracten heb je het over vraag en aanbod op hoogspanningsniveau. Als we kijken naar de prijsvorming, is deze gebaseerd op verwachtingen van wat er op dat specifieke moment in heel Nederland zal gebeuren. Dit wordt weerspiegeld in het zogenaamde "Day Ahead Pricing model”. De uitdaging is alleen dat de voorspellingen niet altijd 100% nauwkeurig zijn. Dit kan leiden tot prijsschommelingen en onverwachte situaties in de onbalansmarkt. Dynamische prijzen kunnen helpen bij het creëren van een eerlijke prijs voor de energie op dat specifieke moment. Als eindklanten op deze prijzen kunnen inspelen, kunnen we samen congestie beter beheersen. Echter, heb je ook te maken met een stuk lokale congestie naast het “Day Ahead Pricing model”. Het ene congestieprobleem kan het andere verergeren als we daar niet goed mee omgaan.

F: Is SolarEdge bezig met oplossingen voor de lokale netcongestie? Door bijvoorbeeld lokale eco-systemen met elkaar te laten communiceren?
J: Jazeker, maar hiervoor is niet één oplossing. Er zijn meerdere partijen bij betrokken. Allereerst de netbeheerder natuurlijk. Ideaal zou zijn als de netbeheerder lokaal signalen af kan geven aan de eindklanten om hun energie te beheren. Gezamenlijk kunnen we nu wel al werken aan de spanningsproblematiek. Elke installateur gaat in te toekomst steeds meer tegen dit probleem aanlopen. Een oplossing die we bij SolarEdge bieden, is het vermogen van de omvormer te reduceren aan de hand van de netspanning. In plaats van een vol vermogen te leveren en dan afschakelen als de omvormer de piek heeft bereikt, ga je dus het vermogen reduceren om te voorkomen dat hij die piek bereikt en vervolgens uitvalt. Je moet met de dynamiek van jouw net- en woonomstandigheden meegaan. Het is niet altijd meer realistisch om het volle vermogen te gebruiken in de toekomst. Ik vergelijk het met de snelweg. Je mag er 100 km per uur rijden, echter lukt dit niet in alle gevallen, want in de praktijk zul je ook regelmatig in de file staan en langzamer rijden. 

F: Hoe is SolarEdge zich aan het voorbereiden op deze veranderende markt?
J: We zijn oorspronkelijk een hardware bedrijf en de afgelopen jaren is het software gedeelte exceptioneel gegroeid. Onze producten vragen om slimmere softwareoplossingen, we willen hierin ook een stapje extra zetten ten opzichte van onze concurrenten. Een voorbeeld hiervan is SolarEdge One. Dit energie optimalisatie systeem omvat meerdere aspecten die inspelen op de marktveranderingen. Op wereldwijd gebied zien we overal dezelfde uitdagingen op het gebied van PV, echter is het congestieprobleem in Nederland sneller gegroeid dan in andere landen. Volgens onderzoek van Solar Power Europe heeft Nederland ook de meeste PV-opwek per inwoner. Met SolarEdge One moet het makkelijk worden voor de installateur om oplossingen te bieden in specifieke situaties en zelfs voor de eindklant om zelf keuzes te maken. Een voorbeeld hiervan zijn de dynamische tarieven. Vanaf begin volgend jaar is het in de mySolarEdge app mogelijk om bij negatieve marktprijzen als PV-eigenaar zelf automatisch je systeem uit te schakelen. De installateur kan dit gebruiken in zijn verkoopverhaal richting de eindklant, zeker in combinatie met accu’s. Want het zal op termijn ook mogelijk zijn om bij lage of negatieve tarieven andere apparaten slim aan te sturen of je accu te laden. Door deze software toevoegingen zorgen we ervoor dat reeds aangeschafte systemen nog steeds relevant zijn en makkelijk uitgebreid kunnen worden. De komst van de accu zorgt daarnaast voor meer flexibiliteit en het echt slim inzetten van je energie.

F: Hoe gaan we ervoor zorgen dat de consument hier ook goed mee om leert te gaan? 
J: Wij als SolarEdge moeten gaan zorgen voor de oplossingen, tools en de software. Onlangs hebben wij een interessante whitepaper gecreëerd waarin uitgebreide informatie staat over de technische oplossing die is ontwikkeld om slim mee te gaan met dynamische energietarieven. Het begint bij het onderwijzen van de markt, vervolgens zullen eerst de meer technisch onderlegde eindklanten hiermee aan de haal gaan en vervolgens volgt vanzelf de rest van de markt. Gezamenlijk met de installateur en partners als Alius moeten we ervoor zorgen dat de informatie vertaald wordt naar een begrijpelijk verhaal voor de consument. 

F: Als laatste, SolarEdge heeft tijdens de InterSolar een bi-directionele lader gelanceerd. Hoe kijk jij aan tegen bi-directioneel laden en hoe bereid SolarEdge zich hierop voor? 
J: Bi-directioneel laden is een veelbelovende ontwikkeling waarover hoge verwachtingen bij particulieren en installateurs bestaan. Fabrikanten spelen een cruciale rol in het bepalen van beperkingen en richtlijnen voor het gebruik van autoaccu's. Sommigen, zoals Volkswagen, staan al tot 10.000 kilowattuur & 4.000 uur aan energie-uitwisseling toe, terwijl anderen mogelijk minder beperkingen zullen opleggen. Leaseconstructies en financiële aspecten moeten ook worden overwogen en afgesproken. Bi-directioneel laden biedt de mogelijkheid om autoaccu's slim te benutten, vooral in combinatie met SolarEdge's DC-technologie. Hierdoor kan energie efficiënt worden uitgewisseld tussen auto's, thuisaccu’s en de woning. Het vermijden van onnodige omzettingen van DC naar AC en vice versa maakt het systeem efficiënter. Dit is een onderscheidend kenmerk voor SolarEdge's producten. De ontwikkeling zal de komende jaren plaatsvinden, afhankelijk van factoren zoals kosten en auto-compatibiliteit. 

SolarEdge Home, SolarEdge ONE, SolarEdge loadcontroller? Wat is nu precies wat? Jaques legt al deze oplossingen voor ons uit in deze blog

Jaques (SolarEdge) en Frans (Alius)Jaques (SolarEdge) en Frans (Alius)